Zobrazit menuSkrýt menu

Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu

Autor: Pesso, Albert, Boyden-Pesso, Diane, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, dospělý, Pesso-Boyden, terapie, psychomotorická terapie, attachment, teorie attachmentu, psychika, vliv, následky, emoce, duševní stav

Publikace je světovou prvotinou, která erudovaně a celistvě popisuje tuto již velmi známou psychoterapeutickou metodu.Autoři, Albert a Diane Pesso, jsou v Česku velmi známí. Albert Pesso zde založil terapeutickou „školu“ a vycvičil desítky odborníků.Kniha je primárně určena široké odborné veřejnosti: psychologům a psychoterapeutům, pedagogům a konzultantům i obci pomocných profesí. Jistě také zaujme laickou veřejnost zajímající se o psychologii.Spoluautorka, Petra Vrtbovská, zasazuje PBSP do kontextu světové psychiatrie. O kvalitě díla mimo jiné mluví i fakt, že je vydáváno ve spolupráci s psychiatrickou klinikou I.lékařské fakulty UK.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/350483/pdf.

PESSO, Albert, BOYDEN-PESSO, Diane a VRTBOVSKÁ, Petra. Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu. 1. vyd. Praha: Sdružení SCAN, 2009. 210 s. ISBN 978-80-86620-15-2.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS