Zobrazit menuSkrýt menu

Ústava České republiky − ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 1993 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO ústava, ústavní zákon

Plný a podle potřeb aktualizovaný text Ústavy ČR.

Původní znění Ústavy (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb0001-1993.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/ustava-ceske-republiky-619.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS