Zobrazit menuSkrýt menu

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 1993 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO základní práva a svobody, svoboda, práva

Vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb0001-1993.pdf.

Záložní URL: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/listina-zakladnich-prav-a-svobod-618.html.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS