Zobrazit menuSkrýt menu

Understanding anger disorders [elektronický zdroj]

Autor: DiGiuseppe, Raymond, Tafrate, Raymond Chip | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE hněv, vztek, agrese, agresivita, násilí, poruchy chování

Elektronická kniha věnovaná problematice hněvu.

Obsahuje: Theory and Research -- Anger, the forgotten emotion -- Ubiquitous and intangible: The problem of defining anger -- How anger differs from other emotions -- Anger and Aggression -- Theories of anger and aggression -- Anger as a Moderator of violence -- A proposed model of the relationship between anger and aggression -- Cognitive and Behavioral Models of Anger -- Behavioral Models of Anger -- Cognitive Models of Anger -- Anger and Co-morbidity -- Anger and Axis I Pathology -- Anger and Depression -- Anger and Personality Disorders -- Diagnosis of Anger Disorders -- Objections to Formalizing Anger Disorders -- Functional and Dysfunctional Anger -- Proposed Criteria for Anger Disorder -- Subtypes of Disturbed Anger -- Intervention -- A Review of the Anger Treatment Outcome Literature: What we Know Works -- Roadblocks to Successful Treatment of Angry Clients -- Preparing Clients for Anger Treatment -- A Comprehensive Model of Anger Treatment.

Pro podrobný náhled do publikace lze využít odkaz na Google Books: https://books.google.cz/books?id=jRiUnTYnpLoC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

DiGiuseppe, Raymond. Understanding anger disorders [online]. Oxford: Oxford University Press, 2007 [cit. 2014-05-27].

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS