Zobrazit menuSkrýt menu

Úloha sociální komunikace v dětském lékařství

Autor: Zacharová, Eva | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 1 (2008)
Plná dostupnost: ANO dětské lékařství, pediatrie, sociální komunikace, ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta je velmi náročný úkol. Kromě specifik diagnosticko-terapeutické činnosti musí zdravotník respektovat věkové a vývojové zvláštnosti dítěte. V novém pojetí ošetřovatelství je zvýrazněn holistický přístup k pacientovi, který v dětském lékařství znamená potřebu vnímat a chápat dítě jako osobnost v celé jeho psychosomatické jednotě. V práci všech zdravotnických pracovníků, kteří pečují o nemocné či hospitalizované dítě, musí převládat snaha, jež bude směřovat k plnému využití všech pozitivních faktorů. Tyto faktory příznivě ovlivňují nejen samotnou nemoc, ale i osobnost dítěte. Kladné ovlivňování psychického stavu nemocného patří k základním úkolům ošetřovatelského procesu. Významnou úlohu zde sehrává sociální komunikace, která se stává důležitým prostředkem vlastního léčebného i ošetřovatelského procesu.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS