Zobrazit menuSkrýt menu

Učíme se česky: jazykový kurs českého jazyka pro cizince

Autor: Hamzová, Marie, Kamiš, Karel | Rok vydání: 2002 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, rodina, rodič, rodiče, cizina, tuzemsko, čeština, jazyk, cizí jazyk, cizí země, cizinec, přistěhovalec, emigrant, imigrant, adaptace, zvyklosti, kurzy, výuka jazyka, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, začlenění, začleňování, integrace, inkluze, příběh, život, kvalita života, peníze, finance, dávka, zaměstnání, zaměstnávání, práce, druh pobytu, pobyt, pojištění, zdravotní péče, krizová situace, krizová intervence, škola, šikana, třída, kolektiv, azyl, detence

Učebnice češtiny pro děti-cizince.

Hanzová, Marie a Kamiš, Karel. Učíme se česky: jazykový kurs českého jazyka pro cizince. Úvaly: Albra, 2002-2004. 2 sv. ISBN 80-86490-37-8.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS