Zobrazit menuSkrýt menu

Trestněprávní ochrana dětí

Autor: Smržová, Eva | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, oběť, komerční sexuální zneužívání dětí, obchod s dětmi, pornografie, prostituce

Tato diplomová práce se zabývá trestněprávní ochranou dětí. Téma je velice obsáhlé, proto se středem zájmu stala problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí. První dvě kapitoly pojednávají o postavení dítěte ve společnosti´a jeho vývoji a výkladu pojmu „dítě“. Následuje problematika dítěte jako obětí trestného činu. V poslední kapitole je řešena problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí, které obsahuje tři základní formy obchod s dětmi, pornografii a prostituci. Práce je zaměřena na výklad těchto pojmů, analýzu a rozbor jednotlivých trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Některé trestné činy dle TZk jsou podrobeny srovnání se zákonem č.140/1961., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zajímavostmi, jež doplňují hlavní téma jsou statistiky trestných činů a výsledky dotazníkového šetření.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS