Zobrazit menuSkrýt menu

Trauma očima dítěte

Autor: Levine, Peter A., Kline, Maggie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, trauma, strach, stres, posttraumatická stresová porucha, podpora, pomoc, vnímání, chápání, psychika, vliv, následky

K dětským duševním traumatům nedochází jen důsledkem katastrofických událostí, ale i v důsledku událostí, jimž je často věnována jen minimální pozornost: drobné autonehody, invazivní lékařské zákroky, přírodní katastrofy, náhlé odloučení apod. Autoři předkládají konkrétní metody, jež mohou použít dospělí k léčení následků traumatu u dětí. Uváděné postupy umožňují díky porozumění a práci s fyziologickým (a v menší míře i s psychologickým) aspektem traumatu, že ničivé události mohou být transformovány ve zkušenosti, děti jsou schopny proměnit vnitřní zmatek za vnitřní klid a svobodně budovat vnitřní pocit sebe sama. Text popisuje zákonitosti a dynamiku traumatu pomocí příkladů traumatizujících událostí, jež jsou součástí každodenního života.

LEVINE, Peter A., KLINEOVÁ, Maggie. Trauma očima dítěte. Praha: Maitrea, 2012. 611 s. ISBN 978-80-87249-27-7.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS