Zobrazit menuSkrýt menu

Terapie narušené komunikační schopnosti

Autor: Peutelschmiedová, Alžběta, Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana, Kerekrétiová, Aurélia, Gúthová, Marta, Šebianová, Daniela, Cséfalvay, Zsolt, Lechta, Viktor, Laciková, Hana, Neubauer, Karel, Tarkowski, Zbygniew, Zelinková, Olga, Axelrood, Penny | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, mozek, postižení, handicap, fungování, vada, porucha, kvalita života, vliv, znevýhodnění, projevy, logopedie, specifické poruchy učení, SPU, dysfunkce

Publikace k problematice narušené komunikační schopnosti, což jsou vedle poruch řeči i specifické poruchy učení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/43312/pdf.

Lechta, Viktor a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Překlad Jana Křížová. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 386 s. ISBN 978-80-7367-901-9.

Recenze na dílo: Peutelschmiedová, Alžběta. [Terapie narušené komunikační schopnosti]. Psychologie dnes, 2005, 11(5), 44. ISSN 1212-9607. Recenze na: Lechta, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS