Zobrazit menuSkrýt menu

Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících

Autor: Jorda, David | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, postižení, handicap, ucho, sluch, neslyšící, hluchý, nedoslýchavý, závislost, návyková látka, abstinenční příznaky

Diplomová práce s názvem Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících se zabývá zjišťováním příčin požívání návykových látek u jedinců se sluchovým postižením. V teoretické části je vymezena problematika sluchového postižení, komunikace sluchově postižených, jsou zde nastíněny psychologické aspekty, komunikační deprivace a sociální interakce u jedinců se sluchovým postižením. Následujíinformace o typech návykových látek a jejich důsledcích. Empirická část diplomové práce se zabývá výzkumným šetřením u osob se sluchovým postižením a jejich zkušenostmi s návykovými látkami. Ze statistiky vyplývají pravděpodobné důsledky a příčiny užívání návykových látek jedinců se sluchovým postižením. V závěru lze nalézt doporučení pro speciálně-pedagogickou praxi a zdůraznění práva jedinců se sluchovým postižením na plnohodnotné informace.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS