Zobrazit menuSkrýt menu

Tělesná aktivita chronicky nemocných adolescentů

Autor: Novotný, Jan (orto) | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník | Název zdrojového dokumentu: Luhačovické pediatrické dny
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, adolescent, zátěž, cvičení, tělocvik, zdatnost, motorika, jemná motorika, hrubá motorika, aktivita

Tělesná (pohybová) aktivita zahrnuje v sobě všechny denní pohybové činnosti domácí i venkovní, organizované i neorganizované, školní a mimoškolní, sportovní atd. Při popisu každé aktivity se ji snažíme charakterizovat (převážně aerobní nebo anaerobní, silová, vytrvalostní, jednostranná atd., zdravotně riziková), vystihnout její celkový objem (trvání, ušlá vzdálenost atd.), intenzitu (% z maximálního aero-metabolického obratu nebo maximální srdeční rezervy, rychlost pohybu atd.), frekvenci (počet cvičebních jednotek za týden atd.). Dostatečná tělesná aktivita je nezbytnou podmínkou normálního rozvoje tělesných funkcí, motorických schopností a dovedností, zlepšení tělesné zdatnosti a výkonnosti, a zdraví i v období adolescence. Nejvhodnější doba pro rozvoj motorických schopností: obratnost 10-13 let, ohebnost 12-14, síla 13-17, rychlost 12-15, vytrvalost 14-18. Věk očekávané vrcholné sportovní výkonnosti: obratnost 14-22, ohebnost 12-16, síla 20-30, rychlost 17-22, vytrvalost 20-30.

Motorické schopnosti jsou vrozená míra připravenosti organismu k pohybové aktivitě. Z pohledu fyziologie hovoříme o funkčním stavu různých orgánů a systémů potřebných k vykonání pohybu: Schopnosti energeticko-metabolické (oxidativní glykolýza a lipolýza atd., neoxidativní glykolýza, ATP-CP), kardiovaskulární, respirační atd. Maximální aerobní výkonnost (vyjádřená maximálním příjmem kyslíku za minutu) po pubertě u chlapců dále roste, avšak u děvčat začíná stagnovat. Maximální anaerobní schopnosti rostou u chlapců i děvčat. maximální síla roste u chlapců po pubertě podstatně rychleji než u děvčat. Ze současného pohledu kinantropologie se rozlišují tyto motorické schopnosti: kondiční (vytrvalostní, silové), koordinační (rovnováhové, rytmické, orientační, diferenciační, reakční), hybridní (rychlostní).

Tělesná zdatnost je schopnost odolávat určité tělesné zátěži bez trvalého poškození. Tělesnou zátěží máme na mysli především nějaký pohybový výkon. Tělesná zdatnost je výsledkem adaptace na opakovanou zátěž. Tělesná výkonnost je schopnost provádět opakovaně určitý tělesný výkon. V případě trénujícího a soutěžícího sportovce hovoříme o trénovanosti a sportovní výkonnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS