Zobrazit menuSkrýt menu

Svět ticha a tmy?

Autor: Štěrbová, Dana | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, hluchoslepý, hluchoslepota, slepý, nevidomý, slabozraký, hluchý, neslyšící, nedoslýchavý, postižení, sluchu, sluchové postižení, postižení zraku, zrakové postižení, volnočasové aktivity, kvalita života

Publikace k problematice kvality života hluchoslepých osob.

ŠTĚRBOVÁ, Dana [et al.]. Svět ticha a tmy?. 1. vyd. Kopřivnice: Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, 2011. [7], 45 l. ISBN 978-80-260-0092-1.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS