Zobrazit menuSkrýt menu

Suicidium v rodině jako psychické trauma

Autor: Kocourková, Jana, Schmidtová, Jana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 51, č. 3 (2007)
Plná dostupnost: NE sebevraždy, rodina, posttraumatická stresová porucha, psychické trauma

Vliv sebevraždy adolescenta na sourozence, rodiče a příbuzné. Tato situace je silně traumatizující, a proto může mít krátkodobé i dlouhodobé následky různého původu a intenzity. Jde např. o komplikované truchlení, akutní reakci na stres a depresivní a posttraumatické reakce. Důležitost včasné odborné pomoci dokazují autorky na případu dvanáctileté dívky, jejíž starší bratr spáchal sebevraždu.

Kocourková, Jana a Schmidtová, Jana. Suicidium v rodině jako psychické trauma. Československá psychologie, 2007, 51(3), 312-316. ISSN 0009-062X.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS