Zobrazit menuSkrýt menu

Střídavá péče rodičů

Autor: Česká televize - Rodina a já | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Rodina a já, dítě, rodič, potomek, rozvod, střídavá péče

Moderní fenomén, který umožňuje svěřit děti po rozvodu rodičů do střídavé péče obou, se osvědčuje jen u osobnostně zralých partnerů, kteří jsou i přes bolest a svízele rozchodu schopni se v klidu a bez emocí domluvit na každodenní péči o své nezletilé děti. Čím jsou nezralejší, tím méně jsou schopni vytvořit funkční vztah a oporu pro děti po rozluce.
Střídavá výchova a péče není jevem, který vzniká spontánně a přirozeně, a proto, než ji OSPOD doporučí či soud schválí, měli bychom mít jistotu, že na to rodiče opravdu mají, byť s pomocí terapie či mediace. Soudce posuzuje mnohé kvality partnerů, např. zváží, jak je ten který rodič schopen se skutečně fyzicky postarat o dítě, zvolnit v práci ap. Zjistí-li, že v něčem rodiče selhávají, je lepší přiřknout děti rodiči, který je bude méně deformovat.
S moderátorkou Zuzanou Burešovou si dnes bude kromě pozvaných hostů povídat i psychoterapeut PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

Délka videa: 00:19:58.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS