Zobrazit menuSkrýt menu

Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání

Autor: Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE specifické poruchy učení, problémoví žáci, výchova a vzdělávání, speciální pedagogika, dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, kombinované postižení, kombinovaná vada

Učební text k distančnímu vzdělávání o strategiích ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/196016/pdf.

Bartoňová, Miroslava a Vítková, Marie. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. 247 s. ISBN 978-80-7315-158-4.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS