Zobrazit menuSkrýt menu

Strastiplná cesta k diagnóze

Autor: Hálová, Lucie | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele, Roč. 60, č. 3 (2013)
Plná dostupnost: NE dítě, handicap, postižený, speciální vzdělávací potřeby, autismus, autistický jedinec, vztah rodiče-dítě, vztah rodiče-učitel, pedagogicko-psychologická poradna, poradenství, diagnóza, Aspergerův syndrom

Zkušenosti s dítětem, u kterého byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Avšak cesta k určení diagnózy byla pro rodiče složitá a trvala čtyři roky. První příznaky, období nejistoty, neúspěšné konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou, nevydařené zahájení školní docházky a následně domácí výuka, pokus o integraci a s tím související změna školy, spolupráce s asistentem. Zlepšení situace nastalo až díky individuální i kolektivní terapii v APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). Rodiče celou situaci hodnotí jako nekvalifikovanost a neinformovanost odborných a pedagogických pracovníků.

Hálová, Lucie. Strastiplná cesta k diagnóze. Rodina a škola: časopis pro všechny rodiče a učitele, 2013, 60(3), s. 28-29. ISSN 0035-7766.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS