Zobrazit menuSkrýt menu

Specifika vývoje a komunikace dítěte s Charge syndromem

Autor: Chlebcová, Helena | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, kombinované postižení, CHARGE, CHARGE syndrom, vývoj, rozvoj, růst, komunikace, komunikační schopnost

Diplomová práce je zaměřena na specifika ve vývoji a komunikaci u dětí s CHARGE syndromem. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o sluchovém postižení, kombinovaném postižení, syndromovém postižení a CHARGE syndromu. V praktické části jsou popsány tři případové studie dětí s tímto typem postižení.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS