Zobrazit menuSkrýt menu

Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku

Autor: Urbanová, Alena | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO zrakové postižení, rodina, osobnost, období dospívání, kvalita života, poradenství, speciálněpedagogická podpora, spolupráce, edukace, integrativní vzdělávání, profesní orientace

Diplomová práce se zabývá profesní přípravou integrovaných žáků/studentů s těžkým zrakovým postižením. Jejím cílem je analýza pedagogické podpory a dalších faktorů, které se podílí na úspěšnosti integrace. První kapitola vymezuje klasifikace osob se zrakovým postižením. Zabývá se významem rodiny z hlediska vývoje osobnosti s těžkým zrakovým postižením. Druhá kapitola obsahuje informace o speciálněpedagogickémporadenství, které se podílí na zvyšování kvality života osob s postižením. Třetí kapitola uvádí možnosti edukace osob se zrakovým postižením se zaměřením na integrované vzdělávání. Čtvrtá kapitola se týká výzkumného šetření. Jsou uvedeny dvě případové studie integrovaných žáků s těžkým zrakovým postižením na běžné konzervatoři.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS