Zobrazit menuSkrýt menu

Specifika komunikace u dětí s kombinovaným postižením

Autor: Hrůzová, Noemi | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Kombinované postižení, tělesné postižení, mentální postižení, epilepsie, Autismus, Angelmanův syndrom, Dětská mozková obrna, verbální a neverbální komunikace, alternativní a augmentativní komunikační systémy, Strukturované učení, Výměnný obrázkový komunikační systém, Znak do řeči

Diplomová práce se zabývá možnostmi komunikace u dětí s kombinovaným postižením. Pro volbu vhodné komunikační metody je potřeba přihlédnout k individuálním schopnostem a možnostem dítěte. Teoretická část vymezuje pojmy kombinované postižení, komunikaci verbální, neverbální, alternativní a augmentativní komunikační systémy. Praktická část obsahuje kazuistiky, které nabízí pohled na vývoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS