Zobrazit menuSkrýt menu

Specifika komunikace s dítětem s hluchoslepotou [Děti s hluchoslepotou]

Autor: Souralová, Eva, Sirius | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 10. 5. 2012
Plná dostupnost: ANO hluchoslepota, hluchoslepé děti, děti s hluchoslepotou, specifika komunikace s hluchoslepými dětmi, komunikační strategie, technické kompenzační pomůcky, doporučení

Rozvoj a také průběh vývoje komunikačních dovedností je u jedinců s hluchoslepotou velmi variabilní. Představují totiž značně různorodou skupinu, kdy úspěšnost je ovlivněna především hloubkou a strukturou postižení, kvalitou poskytované péče a také dobou, kdy k postižení došlo. ...

SOURALOVÁ, Eva a SIRIUS. Specifika komunikace s dítětem s hluchoslepotou [Děti s hluchoslepotou]. In: Šancedětem.cz [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 10. 5. 2012, aktualizováno: 2. 10. 2012 [cit. 2014-03-04]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: /cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/d/specifika-komunikace-s-ditetem-s-hluchoslepotou.shtml.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS