Zobrazit menuSkrýt menu

Specifické neverbální projevy neslyšících lidí

Autor: Strnadová, Věra | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE sluchově postižení, nonverbální komunikace, projevy, dítě, děti, postižení, handicap, sluch, ucho, sluchové postižení, postižení sluchu, nedoslýchavý, neslyšící, hluchý, chování

Metodická příručka k problematice specifických neverbálních projevů neslyšících lidí, která byla vydána v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/18200/pdf.

Strnadová, Věra. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, ©2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-28-0.

K problematice sluchově postižených jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se sluchovým postižením"

- sekce článků "Onemocnění ucha u dětí"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se sluchovým postižením"

- článek od Adély Hanákové s názvem "Rodič se sluchovým postižením a zdravé dítě".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS