Zobrazit menuSkrýt menu

[Speciální psychoterapie]

Autor: Svoboda, M. | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 51, č. 5 (2007)
Plná dostupnost: NE úzkost, strach, úzkostné poruchy, psychoterapie

Článek typu recenze na: Vymětal, Jan. Speciální psychoterapie. -- 2., přeprac. a dopl. vyd. -- Praha : Grada, 2007. -- ISBN 978-80-247-1315-1.

Svoboda, M. [Speciální psychoterapie]. Československá psychologie, 2007, 51(5), 554-555. ISSN 0009-062X. Recenze na: Vymětal, Jan. Speciální psychoterapie. Praha: Grada, 2007.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS