Zobrazit menuSkrýt menu

Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

Autor: Finková, Dita, Ludíková, Libuše, Stoklasová, Veronika | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, vzdělání, vzdělávání, zrakové postižení, postižení zraku, podmínky, podpora, pomoc, pomůcky, kompenzační pomůcky, braillovo písmo

Publikace k problematice vzdělávání zrakově postižených - od významných osobností, přes stav a možnosti v českém prostředí až po jednotlivá vývojová stádia jedince se zrakovým postižením.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/12242/pdf.

Finková, Dita, Ludíková, Libuše a Stoklasová, Veronika. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 158 s. ISBN 978-80-244-1857-5.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS