Zobrazit menuSkrýt menu

Souvislost rodičovského konfliktu s kvalitou vztahu mezi sourozenci v období vynořující se dospělosti

Autor: Holubová, Zuzana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospívající, sourozenec, bratr, sestra, rodiče, hádky, konflikt, psychika, vývoj, ovlivnění, vztah

Tato práce je zaměřena na souvislost mezi rodičovským konfliktem a kvalitou vztahu mezi sourozenci v období vynořující se dospělosti. Cílem této studie bylo ověřit vztah mezi rodičovským konfliktem a sourozeneckou vřelostí, důvěrou, sourozeneckým konfliktem a percipovanou podporou od sourozence. Dále byly ověřeny rozdíly v kvalitě sourozeneckých vztahů mezi respondenty z rozvedených a nerozvedených rodin. V přehledové části jsou charakterizovány sourozenecké vztahy a jejich význam pro člověka, teoretické koncepty týkající se vlivu rodičovského konfliktu na dětskou maladaptaci a předchozí empirická zjištění týkající se souvislosti rodičovského konfliktu s kvalitou vztahu mezi sourozenci. Ve výzkumné části byly použity následující metody: Adult Sibling Relationship Questionnaire (ASRQ), Dyadic Trust Scale a Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči, CPIC). V empirické části práce jsou představeny výsledky výzkumu. Byla prokázána souvislost mezi vlastnostmi rodičovského konfliktu a sourozeneckým konfliktem, dále mezi celkovou konfliktovostí vztahu mezi rodiči a sourozeneckou vřelostí a důvěrou a v neposlední řadě mezi účinností zvládání rodičovského konfliktu a percipovanou podporou od sourozence. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v kvalitě sourozeneckých vztahů mezi respondenty z rozvedených a nerozvedených rodin. Tyto výsledky byly porovnány s teoretickými východisky a předchozími empirickými zjištěními.

Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS