Zobrazit menuSkrýt menu

Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra

Autor: Bártová, Lenka | Rok vydání: 2014 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, autismus, porucha autistického spektra, sourozenec, bratr, sestra, vztah, konstelace

Diplomová práce na téma „Sourozenci dětí postižených autismem“ je rozčleněna do pěti kapitol. První z nich je zaměřena na téma autismus. Na prvních stránkách práce je pojem autismus vymezen a zasazen do historie. Součástí kapitoly je triáda problémových oblastí, které jsou charakteristické pro lidi s poruchami autistického spektra. Jsou jimi komunikace, sociální interakce a představivost. Závěr kapitoly je věnován výčtu jednotlivých poruch autistického spektra a jejich charakteristikám. Druhá kapitola se zabývá rodinou dítěte s autismem. Popisujeme v ní možné reakce rodičů poté, co se dozvědí, že je jejich dítě postiženo autismem. Jsou zde také uvedeny fáze, kterými rodiče procházejí od doby sdělení diagnózy lékaři až po vyrovnání se s postižením dítěte. (K tomu však nemusí úplně vždy dojít.) V závěru jsou uvedeny výchovné postoje a styly, které rodiče na své postižené děti uplatňují. Třetí kapitola je věnována sourozencům a vztahům mezi nimi. Sourozenecké konstelace neboli pořadí, v jakém se dítě narodí do rodiny, nám odhalují určité charakteristické rysy těchto dětí. Závěrečná část třetí kapitoly je věnována žárlivosti a rivalitě mezi sourozenci, ať už zdravými nebo ve vztahu k těm postiženým. Navazující čtvrtá kapitola je zaměřena přímo na sourozence dětí s autismem. Zdravý jedinec v takovéto rodině může řešit zcela specifické problémové situace, které vycházejí ze sourozencova postižení. Závěr kapitoly popisuje potřeby zdravých sourozenců. Poslední kapitola práce obsahuje výzkumné šetření. Jsou v ní analyzovány rozhovory se zdravými jedinci, kteří mají sourozence postiženého autismem. Plné znění těchto rozhovorů je součástí práce. Dále zde uvádíme závěry a výsledky našeho šetření.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS