Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální služby - průzkum očekávání poskytovatelů a uživatelů

Autor: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, dospělý, postižení, handicap, ohrožení, sociální služby, pomoc, podpora, výzkum, data, metodologie, průzkum, poskytovatel, uživatel

Obě skupiny: Při přípravě šetření byly stanoveny základní hypotézy, které vycházely ze současného stavu poznání sledované problematiky, zejména zkušenost VCIZP a jeho spolupracovníků ze současného stavu projednávání návrhu zákona o sociálních službách.

Počet stran: 8. http://www.vcizp.cz/doc/vyzkum-porovnani-uzivatele-poskytovatele.doc.

Poskytovatelé: Výzkum, který byl součástí projektu transformace sociálních služeb, organizovalo Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených a to mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb. Tvorba dotazníku byla uskutečněna počátkem října 2005. Dotazníky byly rozeslány formou poštovní zásilky a obsahovaly text dotazníku, průvodní dopis a odpovědní obálku pro bezplatné vrácení odpovědí. Vzhledem k nemožnosti oslovit přímo uživatele sociálních služeb, byli o předání dotazníku požádáni poskytovatelé.

Počet stran: 17. http://www.vcizp.cz/doc/vyzkum-poskytovatele.doc.

Uživatelé: Výzkum, který byl součástí projektu transformace sociálních služeb, organizovalo Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených a to mezi poskytovateli sociálních služeb a uživateli sociálních služeb. Tvorba dotazníku byla uskutečněna počátkem října 2005. Dotazníky byly rozeslány formou poštovní zásilky a obsahovaly text dotazníku, průvodní dopis a odpovědní obálku pro bezplatné vrácení odpovědí. Vzhledem k nemožnosti oslovit přímo uživatele sociálních služeb, byli o předání dotazníku požádáni poskytovatelé.

Počet stran: 19. http://www.vcizp.cz/doc/vyzkum-uzivatele.doc.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS