Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální práce s traumatizovaným dítětem

Autor: Pachlová, Alena | Rok vydání: 2018 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, zneužití, zneužívání, syndrom CAN, zanedbávání, týrání, trýznění, OSPOD, ohlašovací povinnost, psychika, vliv, následky, podpora, pomoc, okamžitá pomoc, trauma, psychika, vliv, následky

Bakalářská práce pojednává o speciálních technikách komunikace s traumatizovaným dítětem v rámci sociální práce. Hlavním cílem práce je zjistit, zda sociální pracovníci využívají speciální techniky komunikace při práci s dětmi. První část práce je věnována teoretickým východiskám a vedení rozhovoru s dítětem v sociální práci. Závěrem teoretické části jsou vybrány některé nejznámější techniky, které jsou při rozhovoru využívané. Druhá část je věnována samotnému výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaného rozhovoru, je zde uveden hlavní cíl, který je rozdělen na dva dílčí cíle zaměřené na vzdělávání sociálních pracovníků v uvedené oblasti a jejich samotný pohled na využitelnost speciálních technik komunikace.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS