Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální práce & drogy

Autor: Michalcová, Andrea, Hanková, Olga, Dvořáček, Jiří, Frišaufová, Magda, Herzog, Aleš, Hönigová, Karolína, Libra, Jiří, Mladá, Kateřina, Plášek, Martin, Preslová, Ilona, Šedivý, Josef, Richterová-Těmínová, Martina, Zatřepálek, Jiří | Rok vydání: 2017 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, dospívající, dospělý, drogy, návykové látky, abstinenční příznaky, příznaky, symptomy, prevence, sociální práce, OSPOD, sociální pracovnice, kazuistika

Příspěvek Andrey Michalcové ve sborníku, zaměřeného na sociální práci s rodinami a (možný) výskyt drog.

DVOŘÁČEK, Jiří a kol. Sociální práce & drogy: sborník odborné konference, Praha 20.-21. dubna 2017. Praha: SANANIM, [2017], ©2017. 72 stran. ISBN 978-80-904536-6-1.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS