Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální opora jako pomoc při zvládání rozchodů u adolescentů [rukopis]

Autor: Jedličková, Hana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Lacinová, Lenka, dítě, děti, dospívající, vztah, patrnerský vztah, rozpad, rozchod, emoce, psychika, vliv, opora, výzkum

Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry a jakým způsobem využívají adolescenti při zvládání rozchodů sociální oporu a jakou roli sociální podpora v období zvládání rozchodů hraje. Zaměřila jsem se na to, nakolik je pro adolescenty důležitá sociální opora v této situaci, u koho ji vyhledávají, jak jim okolí pomáhá vyrovnat se s rozchodem a zvládnout jej. Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodu, konkrétně polostrukturovaný rozhovor. Vedla jsem rozhovory s deseti respondenty ve věkovém rozmezí 19 až 21 let, kteří za sebou mají rozchod s partnerem. V teoretické části jsem se zabývala interpersonálními vztahy v adolescenci, blíže vztahy partnerskými, rozchody a sociální oporou. V empirické části jsem popsala metodu získávání respondentů, výzkumný vzorek, metodu sběru dat a způsob práce se získanými daty. Data jsem analyzovala v rámci vertikální a horizontální analýzy. Z výsledků bych uvedla to, že pro dospívající je z hlediska zvládání rozchodů sociální opora velice důležitá.

Jedličková, Hana. Sociální opora jako pomoc při zvládání rozchodů u adolescentů [rukopis]. 2007. 82 l. Vedoucí práce Lenka Lacinová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS