Zobrazit menuSkrýt menu

Sociální aspekty rané péče u dětí s kombinovaným postižením

Autor: Horňáková Petra | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Kombinace, Kompenzace, Péče raná o zrakově postižené, Péče komplexní o postižené, Poruchy (vady) vývojové

Cílem mojí bakalářské práce bylo zjistit, zda je poskytována raná péče dětem s kombinovaným postižením, zda jsou jejich rodiče včas a dobře informováni o střediscích rané péče a zda ústavy sociální péče poskytují svým klientům volnočasové aktivity. V teoretické části jsem popsala kombinované postižení, ranou péči a sociální aspekty. V empirické části jsem použila otevřené kódování a metodu rozhovorů a přepisů z diktafonu. Z výzkumu vyplynulo, že raná péče není dostatečně poskytovaná a volnočasové aktivity ústavem sociální péče také ne.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS