Zobrazit menuSkrýt menu

Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami

Autor: Minářová, Eva | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 133, č. 2 (2008-2009)
Plná dostupnost: NE deprese, speciální vzdělávací potřeby, psaný projev, žák, duševní nemoc, porucha učení, komunikace, komunikační schopnost, řečová dovednost, ústní projev, rozvíjení schopností, individuální přístup, integrace žáka, základní škola, metodika

Článek poukazuje na nezbytnost speciálního didaktického přístupu k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných tříd základních škol, jejichž komunikativnímu rozvoji brání různé druhy depresí. Uvedena metodika, jak u těchto dětí rozvíjet psaný a mluvený projev pro dosažení jejich adekvátní komunikativní kompetence.

Minářová, Eva. Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2008, 133(2), s. 30-34. ISSN 0323-0449.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS