Zobrazit menuSkrýt menu

Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Jeřábková, Kateřina | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, mentální postižení, mentální retardace, autismus, PAS, poruchy autistického spektra, postižení zraku, zrakové postižení, postižení sluchu, sluchové postižení, nevidomý, slepý, slabozraký, hluchý, neslyšící, nedoslýchavý, vzdělání, vzdělávání, podmínky, specifika, integrace, inkluze, pomoc, podpora

Publikace a studijní text k problematice školní integrace dětí s nejrůznějšími formami znevýhodněnípostižení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/77397/pdf.

Jeřábková, Kateřina a kol. Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 129 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3730-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS