Zobrazit menuSkrýt menu

Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů

Autor: Fráňová, Lenka, Lukavský, Jiří, Preiss, Marek | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Československá psychologie, Roč. 50, č. 6 (2006)
Plná dostupnost: NE školní psychologie, školní prospěch, deprese, dítě, děti, psychika, vliv, symptomy, příznaky, podpora, pomoc

Výsledky výzkumu uskutečněného u souboru 636 pražských žáků ve věku 9 - 11 let. Jejich autoři se zajímali o vztah depresivity těchto dětí k jejich školnímu prospěchu. Metodika výzkumu. Ukázalo se, že míra depresivity a školní výkonnost spolu souvisejí. Velmi zřetelné to bylo při zjišťování míry výkonnosti, resp. nevýkonnosti, kdy se vycházelo z psychosociálních problémů. Ty vždy nemusejí souviset s depresivními symptomy. Proto je třeba problematiku dále zkoumat.

Fráňová, Lenka, Lukavský, Jiří a Preiss, Marek. Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Československá psychologie, 2006, 50(6), 533-542. ISSN 0009-062X.

Problematice depresí se na portále Šance Dětem věnují články:

- od Jana Kulhánka na téma "Poruchy nálady"

- od Kateřiny Krtičkové na téma "Deprese u dětí"

- od Jana Kulhánka na téma "Nejčastější duševní onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS