Zobrazit menuSkrýt menu

Sideropenická anémie v dětském věku

Autor: Pospíšilová, Dagmar | Rok vydání: 2001 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 2001, č. 6
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, choroba, nemoc, onemocnění, hematologie, krev, železo, nedostatek, kojenec, novorozenec, novorzeně, strava, výživa

Deficit železa je nejčastější příčinou anémie a nejčastějším nutričním deficitem v dětském věku v celosvětovém měřítku. Prevalence sideropenické anémie ve vyspělých zemích se v posledních 20 letech výrazně snížila. Tento trend je výsledkem programů fortifikace kojenecké výživy železem a vzrůstající popularitou kojení. Deficit železa zůstává však stále vážným
problémem v rozvojových zemích. Deficit železa je nutno považovat za systémové onemocnění, jehož nejvýraznějším projevem je právě sideropenická anémie. Nedostatek železa se nejčastěji manifestuje v obdobích se zv ýšenými požadavky na jeho přísun (kojenecký věk, puberta, těhotenství, laktace). Sideropenická anémie v kojeneckém věku může mít vliv na vývoj dítěte. V diferenciální diagnostice je důležité odlišit heterozygotní formu beta-talasemie a anémii chronických chorob, ostatní příčiny mikrocytární anémie jsou vzácné.

POSPÍŠILOVÁ, D. Sideropenická anémie v dětském věku. Pediatrie pro praxi 2001, 6, 269-273.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS