Zobrazit menuSkrýt menu

Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti

Autor: Koláriková, Jana | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, rodiče, rodina, Downův snydrom, mongoloidní dítě, mentální retardace, socializace, inkluze, společnost, mentální postižení

Cílem diplomové práce je prozkoumat sebepojetí rodin s dítětem s Downovým syndromem v souvislosti s rostoucími inkluzivními snahami ve společnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá stručným vymezením mentální retardace, charakterizuje specifický vývoj osobnosti dítěte s Downovým syndromem, vymezuje problematiku postavení osob s mentálním postižením ve společnosti a ochranu jejich práv. Podrobně se zabývá otázkou výchovy a vzdělávání těchto jedinců, seznamuje s možnostmi školské integrace, představuje inovativní inkluzivní snahy v této oblasti. Dále vymezuje specifické potřeby rodin dítěte s Downovým syndromem , jejich společenskou situaci i klíčovou úlohu v procesu výchovy a socializace dítěte. Praktická část prezentuje výzkumné šetření provedené v rodinách dětí s Downovým syndromem, které analyzuje jejich aktuální sebepojetí ve společnosti.

Downovým syndromem se na portále Šance Dětem primárně zabývají:

- videodokument s názvem "Damiánův příběh: Downův syndrom"

- článek od Martiny Kašparové s názvem "Dítě s Downovým syndromem a péče o něj".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS