Zobrazit menuSkrýt menu

Sdělení Ministerstva spravedlnosti, č. j. 258/20075LO5SP/96

Autor: Minsterstvo spravedlnosti - Sbírka instrukcí a sdělení | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Legislativní dokumenty
Plná dostupnost: ANO sdělení, instrukce, právní dokument, sociálně-právní ochrana dětí, dítě, děti, Ministerstvo spravedlnosti

Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna 2008, č. j. 258/20075LO5SP/96, kterým se stanoví seznam vhodných prostředí pro umísťování nezletilých dětí, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo je-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen v řízení podle 76a odst. 1 zákona č. 295/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS