Zobrazit menuSkrýt menu

Schoolchildren with speech-language-hearing disorders

Autor: Skorek, Ewa Małgorzata | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Angličtina
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE děti školního věku, děti s vadami řeči, sluchově postižené děti, interpersonální komunikace, logopedie

Monografická publikace zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání žáků se sluchovými a řečovými vadami.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS