Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvoj žáků s těžkým mentálním postižením a se souběžným postižením více vadami prostřednictvím rozumové výchovy v základní škole speciální

Autor: Fleischmannová, Kateřina | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, těžká mentální vada, kombinované postižení, speciální škola, vzdělávání, vzdělání, rozumová výchova

Cílem diplomové práce je analyzovat vliv působení vzdělávacího oboru rozumové výchovy na žáky s těžkou mentální retardací a se souběžným postižením více vadami a působení zpětné vazby ze strany edukanta a jeho rodičů na pedagogické pracovníky. Výsledky šetření byly získány pomocí kvalitativního výzkumu. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou tvořeny vždy čtyřmi podkapitolami. V první kapitole teoretické části je vymezena základní terminologie, klasifikace osob s těžkou mentální retardací a se souběžným postižením více vadami, podpora poskytovaná dítěti v edukačním procesu a speciálně pedagogická diagnostika. Druhá kapitola se věnuje legislativě, specifickým způsobům výuky v základní škole speciální, individuálnímu vzdělávacímu plánu a zpětné vazbě. Třetí kapitola vymezuje vzdělávací obor rozumová výchova a metodiku jednotlivých jejích oblastí. Čtvrtá kapitola se zabývá kvalitativním výzkumem, kde jsou charakterizovány cíle a metodologie výzkumného šetření, výzkumné prostředí, výzkumný soubor a následně analýza a vyhodnocení výzkumu, jeho závěr a doporučení pro pedagogickou praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS