Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvoj praktických dovedností při vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

Autor: Rambousková, Tereza | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, škola, dovednosti, schopnosti, učení, středně těžké mentální postižení

Diplomová práce se zabývá rozvojem praktických dovedností ve vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Práce je členěna na tři teoretické kapitoly a jednu praktickou. První kapitola je zaměřena na žáka se středně těžkým mentálním postižením v období pubescence. Druhá kapitola je zaměřena na vzdělávání a uplatnění těchto žáků. Třetí kapitola se věnuje osamostatňování lidí se středně těžkým mentálním postižením. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jak jsou u žáků se středně těžkým mentálním postižením rozvíjeny dovednosti, které budou potřebovat pro samostatný život a do jaké míry jsou schopni je využít. Dalším cílem bylo zjistit, jaká kritéria jsou pro pedagogy důležitá při volbě a přizpůsobování aktivit jednotlivým žákům.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS