Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zrakovým postižením

Autor: Langhammerová, Hana | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO narušená komunikační schopnost, těžké zrakové postižení, logopedická terapie, specifika metodologie, hmatové vnímaní, sluchové vnímání, dítě, děti, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký

Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zrakovým postižením. Bakalářská práce se zabývá logopedickou intervencí narušené komunikační schopnosti u zrakově postižených osob. V teoretické části nastiňuji problematiku a charakter zrakového postižení, dále se zde zaměřuji na pojmy komunikace, narušená komunikační schopnost a logopedická intervence. Na základě analýzy dokumentů a aktivního pozorování popisuji, v čem spočívá specifičnost logopedické terapie u zrakově postižených dětí.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS