Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvoj grafomotoriky u žáků s mentálním postižením

Autor: Filipová, Petra | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, grafomotorika, psaní, rozvoj, vývoj, žák, žákyně

Diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje grafomotorických dovedností u žáků s mentálním postižením. Teoretická část práce vychází z analýzy odborné české a zahraniční literatury. Zabývá se teoretickými východisky z oblasti komunikační schopnosti, charakterizováním jazykových rovin a narušené komunikační schopnosti. Věnuje se definování pojmu mentální postižení, popisuje etiologii a klasifikaci tohoto postižení, a také možnosti vzdělávání žáků s mentálním postižením. Pojednává také o motorice, charakterizuje vývojové mezníky jemné a hrubé motoriky a také grafomotoriky. Empirická část popisuje kvalitativní výzkum, který analyzuje rozvoj grafomotorických dovedností u žáků s mentálním postižením. Jako výzkumné metody a techniky zde figurovaly případové studie, analýzy dokumentů, rozhovory s logopedkou a učitelkou žáků, pozorování žáků a analýzy výsledků činnosti.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS