Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvod je stejně traumatizující jako válka

Autor: Matoušek, Oldřich, Těthalová, Marie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 8 (2010)
Plná dostupnost: NE rodina, rozvod, péče o dítě, rodinný život, rodinné prostředí, péče o mládež, rizikové dítě, dítě rozvedených rodičů

Článek věnovaný problematice rozvodu a jeho vlivu na dítě.

Rodina, její funkce, vztahy v rodině, řešení situací nastávajícíh při rozpadu rodiny. Smysl života v rodině, rozdíl mezi rodinou biologickou a náhradní z psychogického hlediska. Rodina jako kombinace partnerství a rodičovství. Zdroje funkční rodiny. Opora a pomoc širší rodiny při řešení krizových situací. Tzv. ohrožená mládež - definice pojmu, příčiny tohoto ohrožení, nebezpečí přehlížení či neřešení problémů ve výchově apod. Rozvod rodičů jako riziko pro dítě. Střídavá péče rozvedených rodičů - přínos pro dítě. Širší sociální komunita a rodina. Sociální izolace rodiny jako zdroj problémů. Ústavní péče o dítě - zdroj deprivace.

Matoušek, Oldřich. Rozvod je stejně traumatizující jako válka. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(8), s. 8-11. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS