Zobrazit menuSkrýt menu

Rozvod a jeho dopad na rodinu a děti

Autor: Kadlecová, Jana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO rodina, dítě, rozvod, odbor sociálně – právní ochrany dětí, sociální pracovník, soud, výhradní péče matky, výhradní péče otce, společná výchova, střídavá výchova

Bakalářská práce „ Rozvod a jeho dopad na rodinu a děti“ pojednává o tom jaký je význam rodiny pro dítě a vliv rozpadu rodiny na sociální situaci dítěte, o rodině samotné, o tom jaký vliv má rodinné prostředí na formování osobnosti a zdravý vývoj jedince a jaké funkce úplná rodina plní. Zaměřuje se na poruchy funkcí, které mohou v rodině nastat ve vztahu k dítěti, na rozvod a jeho aspekty, na roli kolizního opatrovníka v rozvodových řízeních a jaký význam má v rozvodových řízeních znalecký posudek. Zaměřuje se také na sociální situaci dětí v rozvedené rodině, především na zvolené indikátory, které jsou zkoumány v praktické části. Jedná se o rodinnou situaci, ekonomickou situaci, bytovou situaci, zdravotní stav dítěte a psychický stav dítěte. Praktická část bakalářské práce pojednává o samotném provedení výzkumu. Na základě zvolených indikátorů bylo v jednotlivých případech zjišťováno, jaká je sociální situace dítěte v době před rozvodem a po rozvodu jeho rodičů.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS