Zobrazit menuSkrýt menu

Rozpad tradiční rodiny a možné důsledky pro osobnost dítěte

Autor: Papežíková, Lucie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO rodina, společnost, osobnost, dítě, manželství, rozvod, nesezdané soužití, potřeby, komunikace, role rodičů, sociálně-právní ochrana dětí

Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o postavení rodiny v soudobé společnosti a její postupné proměně od tradiční k postmoderní. Dále se zamýšlí nad významem rodiny pro osobnost dítěte. Charakterizuje přitom základní duševní potřeby dítěte, funkce rodiny a význam zdravého rodinného fungování. Ústředním bodem práce je především problematika rozpadu rodiny a jejího vlivu na osobnost dítěte. Rozpad rodiny je v práci popsán jako proces, který různými způsoby zasahuje do rodinného fungování a života dítěte. Tyto způsoby zásahu jsou v práci dále analyzovány a popsány ve výzkumné části, která se dále zabývá praktickým popisem a analýzou případů nezletilých dětí, jejichž vývoj byl zasažen rozpadem rodiny.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS