Zobrazit menuSkrýt menu

Rodiny s postiženými dětmi: "tak trochu jiné" rodiny?

Autor: Štěrbová, Dana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Monografie a sborník
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, hluchoslepý, hluchoslepota, slepý, nevidomý, slabozraký, hluchý, neslyšící, nedoslýchavý, postižení, sluchu, sluchové postižení, postižení zraku, zrakové postižení, volnočasové aktivity, kvalita života

Monografie věnovaná rodinám dětí se zdravotním postižením mapuje problematiku rodin s vrozeným duálním smyslovým postižením (hluchoslepotou). Zachycuje proces tvorby jejich rodinné identity, emočních rodinných scénářů úzce spjatých s copingovými zdroji. Kvalitativní šetření v českých a slovenských rodinách dětí s těžkým vrozeným zdravotním postižením představuje empirickou studii, která zpřehledňuje porozumění podmínkám, které přispívají k adaptaci či adjustaci rodin s postiženým členem. Metodologický přístup zkoumání rodinného systému je založen na matici vědeckého paradigmatu psychologie rodiny (Pinsof & Lebow, 2005). Publikace zahrnuje mj. soubory informací o rodině a rodinné identitě, hluchoslepotě, rodinných modelech zvládání zátěže a modelech zdravotního postižení.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://cache.obalkyknih.cz/file/toc/71486/pdf.

Literatura, z níž publikace vychází: https://cache.obalkyknih.cz/file/bib/1066/pdf.

ŠTĚRBOVÁ, Dana. Rodiny s postiženými dětmi: "tak trochu jiné" rodiny?. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 279 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3459-9.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS