Zobrazit menuSkrýt menu

Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty

Autor: Mílek, Petr | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, Roč. 14, č. 2 (2013)
Plná dostupnost: ANO systemické a rodinné konstelace, Hellinger, skupinová terapie, Gestaltterapie, systemic and family constellations, Hellinger, group psychotherapy, Gestalttherapy

Od roku 2004 autor pracuje s metodou rodinných a systemických konstelací v rámci denního stacionáře a při skupinové terapii na oddělení psychiatrické kliniky. Popisuje, jak lze metodu praktikovat v podmínkách kliniky a integrovat ji do širšího pojetí Gestaltterapie. Uvádí hlavní témata, která pacienti s převážně úzkostně-depresivními neurotickými poruchami nabízejí.

Since 2004 the author has been working with family a systemic constellations in the daily clinic during group sessions on the open ward of the psychiatry clinic. He describes how to practice the method under clinical conditions, and how to integrate it in a wider concept of Gestalttherapy. He gives an overview of the topics, which the pacients, suffering from anxiety and depressive disorders, offer.

Mílek, Petr. Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty. Psychiatrie pro praxi, 2013, 14(2), s. 86-88. ISSN 1213-0508. Dostupné také z: http://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/psy-201302-0010_Rodinne_konstelace_v_ramci_skupinove_Gestaltterapie_na_oddeleni_a_v_dennim_stacionari_pro_neuroticke_pacienty.php.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS