Zobrazit menuSkrýt menu

Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – známe ji? - Příspěvek na konferenci „OHROŽENÉ DÍTĚ II“

Autor: Nadace Sirius, Michalík, Jan | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO postižení, handicap, výzkum, rodina, Jan Michalík, dítě, děti, postižení, handicap, starostlivost, péče, konference, Ohrožené dítě, Michalík, Jan

Začínat příspěvek otazníkem v jeho názvu není obvyklé. Člověka na padne, zda takto postavené "zahájení hry" není ze strany autora pouhou manýrou či poněkud podbízivou snaho u upoutat titulkem na (leckdy) nepříliš podstatný obsah. Stejně tak může být důvodem pro pochybnost již v názvu příspěvku i dopředu přiznaná polemik a autora s obecně přijímanými názory či tvrzeními. V současnosti (ve společenských vědách zejména) platí, že jen málokteré sociální skupině byla věnována tak dlouhodobá a podrobná pozornost. Hovoříme-li o rodině jako takové. Pokud však slovo rodina obdaříme přídomkem "pečující o svého člena se zdravotním postižením" dostaneme informací daleko méně.

Počet stran: 25.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS