Zobrazit menuSkrýt menu

Rodina dítěte se syndromem fragilního X chromozomu

Autor: Zádrapová, Monika | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, fragilní chromozom X, syndrom, příčina, příznaky, rodina, rodiče, péče, specifika, zvláštnosti

Diplomová práce se zabývala rodinou dítěte se syndromem fragilního X chromosomu. Teoretické část práce vymezuje problematiku mentálního postižení a syndromu fragilního X chromosomu. Dále se věnuje rodině, její adaptací na postižení dítěte, systému poradenských služeb a možností edukace dětí s mentálním postižením. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zmapování života rodiny, ve které vyrůstá dítě se syndromemfragilního X chromosomu. Výsledky výzkumného šetření byly zpracovány pomocí rozhovorů s matkami dětí s postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS