Zobrazit menuSkrýt menu

Rodina a její vliv na formování jedince

Autor: Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) | Rok vydání: 1996 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Institut dětí a mládeže, dítě, děti, hodnoty, hodnotový žebříček, postoje, dospívání, sociálně-patologické jevy, problematika, výzkum, zpráva, data

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR provedl v roce 1996 čtyři výzkumy, které na sebe navazují v několika směrech. V tomto kontextu jde především o postižení problémových okruhů zásadně profilujících vývoj mladého člověka v procesu jeho sociálního dozrávání. To vyžaduje porovnávání jednotlivých věkových skupin, včetně zaměření na významná období vývoje individua (rodinné prostředí, základní škola, problémy v dospívání), stejně jako na konfrontaci postojů k některým základním politickým, sociálním a mravním otázkám. Výzkumy jsou stručně charakterizovány jako: rodina - škola - dospívání - občanské vědomí. Navazují na řadu šetření, která byla realizována v letech 1994-95 k problematice životního stylu, hodnotových orientací a volnočasových aktivit české mládeže. Postupně je tak vytvářen prostor pro postižení uvedeného životního kontinua u jednotlivce, tedy realizaci 3 - 4 dotazníkových akcí na standardně vymezených souborech respondentů.

Počet stran: 44.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS