Zobrazit menuSkrýt menu

Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením

Autor: Matějček, Zdeněk | Rok vydání: 2000 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Náhradní rodinná péče, Roč. 3, č.3 (2000)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, mentálně postižené děti, mentální postižení, retardace, rodič, rodiče, výchova, doporučení, rada, rady, námět, náměty

Články věnované problematice rodičů dětí s vážnějším mentálním postižením.

1. část: Několik rad, jak se vyrovnat s poznáním, že naše dítě je vážně mentálně postižené. Autor zdůrazňuje, že každé postižené dítě potřebuje, aby rodiče byli klidní a vyrovnaní, aby žili (pokud možno) normálním životem, aby se dovedlizeživota radovat a aby vytvářeli sobě i dítěti pěkné prostředí. Desatero zásad v péči o duševně postižené dítě. Doporučena publikace Rukověť rodičů dítěte se zdravotním postižením.

Matějček, Zdeněk. Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením. Náhradní rodinná péče, 2000, 3(3), s.34-37. První část. http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=1796.

2. část: Dokončení článku určeného rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se podílejí na výchově dítěte s vážnějším mentálním postižením. Autor dochází k závěru, že pro zdárný vývoj postiženého dítěte je daleko důležitější, když mujeho rodiče pomáhají k radostnému a v mezích jeho možností plnohodnotnému životu, než když jej litují a odstraňují mu z cesty sebemenší překážky.

Matějček, Zdeněk. Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením. Náhradní rodinná péče, 2001, 4(1), s. 16-19. Druhá část. http://www.rodina.cz/clanek2153.htm.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS